Cine a contribuit la emanciparea spirituală a românilor?

Expoziția Andrei Șaguna 150 este deschisă până pe 2 iulie la Muzeul de Istorie.

Articol scris de Andreea Stoișor, voluntar în cadrul departamentului de Comunicare FITS

Implicarea lui Andrei Şaguna, mitropolitul Transilvaniei, în viaţa spirituală şi culturală a românilor este de remarcat, reprezentând un exemplu absolut al omului înzestrat cu înţelepciune, care lupta în favoarea libertăţii. În programul ediţiei anivesare a FITS este inclusă expoziţia deschisă zilnic de distincţii, diplome, publicaţii şi obiecte de o grandioasă valoare ale lui Andrei Şaguna. Pentru doritorii de cultură română, expoziţia dedicată acestuia se află în Casa Altemberger, fosta primărie care acum deţine titlul de Muzeu de Istorie, pe strada Mitropoliei, nr. 1.

Episcopul Nicolae Popea: ,,Istoria mitropolitului Şaguna e aproape istoria poporului românesc însuşi din Transilvania’’

Debutând cu citatul enunţat mai sus, vă voi transpune într-o buclă a timpului, prezentând evenimentele istorice şi premiile distinctive ale mitropolitului Andrei Şaguna.
Vă aflaţi în Transilvania anul 1568, când a avut loc Edictul de la Turda. În acel loc, a fost proclamată libertatea şi toleranţa religioasă, însă doar între cei de religie calvină, catolică şi evanghelică. Adepţii religiei ortodoxe erau toleraţi, dar nu erau acceptaţi încă. Doar în anul 1761, Sibiul a devenit cel mai semnificativ centru bisericesc şi cultural al românilor ortodocşi.
Începutul unei ,,noi stări de spirit’’

În urma ieşirii Ţărilor Române de sub dominaţie otomană, se începe formarea unei noi epoci, numită epoca paşoptistă (1830-1860) şi a Revoluţiei Paşoptiste, generate de ,,trezirea conştiinţei naţionale’’. În decursul acestei perioade de ,,renaştere a culturii române’’, între 3-5 mai 1848, Andrei Şaguna a prezidat Adunarea Naţională de la Blaj, în care poporul român transilvănean şi-a facut cunoscut programul revoluţionar paşoptist. De asemenea, Sibiul a devenit centrul spiritual al luptei pentru emancipare prin intermediul lui Andrei Şaguna, care în anul 1864 restaurează Mitropolia Ardealului, având sediul la Sibiu.

Principalele contribuţii şi distincţii ale lui Andrei Şaguna

Mitropolitul Andrei Şaguna a organizat Biserica Ortodoxă a Transilvaniei şi numeroase instituţii culturale, precum Liceul ‚‚Andrei Şaguna’’ din Braşov, Colegiul Pedagogic ,,Andrei Şaguna’’ din Sibiu şi aproximativ 800 de şcoli primare îndrumate de Arhiepiscopia Sibiului. Pe lângă acestea, Şaguna a avut un rol decisiv la înfiinţarea Astrei, fiind primul ei preşedinte. Unele dintre instituţiile sale care sunt active până în prezent sunt Tipografia Eparhială şi Biblioteca ASTRA.

Andrei Şaguna reprezintă omul înţelept, o fiinţă desăvârşită spiritual şi cultural, care prin valoarea sa a deschis sibienii spre trăirea unei noi epoci străluciatoare şi culturale a Bisericii Ortodoxe. Ca încheiere, redau citatul lui Lucian Blaga, care ilustrează viziunea şi speranţa unui popor care se poate manifesta fără interdicţii : ,,El avea geniul iniţiativelor. Gata să se aşeze în fruntea oricărei mişcări, de pe urma căreia spera un nou spor al sufletului, un adaos al vieţii româneşti. Şaguna a văzut în cele din urmă cu ochii trupeşti în faţa sa triumful: poporul românesc din Ardeal a fost recunoscut ca naţiune egal îndreptăţită cel puţin în toate privinţele.’’

Surse

FITS PDF istoric Sibiu

Carte Sfântul Ierarh Andrei Şaguna Mitropolitul Transilvaniei Argumente pentru canonizare

keyboard_arrow_up