Suportul pentru granturi în artele spectacolului: promovarea parteneriatelor și antreprenoriatului cultural în cadrul Zonei Economice Europene și dincolo de aceasta

Suportul pentru granturi în artele spectacolului este o inițiativă esențială pentru îmbunătățirea peisajului cultural prin promovarea parteneriatelor inovatoare și a antreprenoriatului cultural. Aceste programe oferă asistență financiară pentru proiecte care încurajează colaborarea între entitățile publice și private din Spațiul Economic European (SEE) și dincolo de acesta. Prin utilizarea fondurilor europene, granturilor EEA și altor mecanisme de finanțare, programul sprijină conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural, dezvoltarea infrastructurii culturale noi și promovarea diversității artistice. Operatorii culturali pot accesa resurse semnificative prin apeluri deschise și scheme de granturi competitive, asigurând un viitor dinamic și durabil pentru sectorul artelor spectacolului.

Invitat: Bogdan Trimbaciu, director general al unității de management al proiectelor din cadrul Ministerului Culturii din România, șef pentru Punctele Naționale de Contact pentru Europa Creativă, Media și Noul Bauhaus European

Moderator: Cosmin Chivu, Profesor Asociat, Sands College of Performing Arts, New York, SUA

Bogdan Trimbaciu a explicat cum în 2007, au început investițiile în sectorul cultural, folosind exclusiv fonduri externe (împrumuturi, fonduri structurale, europene, EEA grants). În 2011, au început să scrie granturi și proiecte, devenind în 2013 operatori de program pentru EEA grants.

Din 2022, se ocupă și de Planul de Reziliență și Recuperare (PNRR), partea culturală. Au lansat programe pentru infrastructura și promovarea diversității culturale, prin apeluri deschise pentru operatorii din sectorul cultural privat și public. În 2017, au unificat aceste proiecte sub RO-CULTURA, axându-se pe antreprenoriat cultural, patrimoniu și schimburi culturale.

RO-CULTURA a lansat șapte apeluri de proiecte și a cheltuit aproape 30 de milioane de euro pentru restaurarea monumentelor istorice și susținerea expozițiilor și antreprenoriatului cultural. Proiectul E-cultura a digitizat aproximativ 1 milion de lucrări și a fost finanțat cu fonduri europene.

De asemenea, au dezvoltat Strategia Culturală a României 2030 și Legea Monumentelor Istorice, aflată în proces de aprobare. Au implementat un sistem electronic pentru aplicarea la toate granturile din România, care va deveni obligatoriu până la sfârșitul anului.

Mai mult, digitalizează monumentele istorice din România, creând o hartă accesibilă și tururi virtuale pentru peste 2.000 de monumente. Găzduiesc Desk-ul Creative Europe și Punctul de Contact pentru Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori, și se pregătesc să devină Punct de Contact pentru Erasmus.

Continuă investițiile directe în restaurarea clădirilor culturale din România și dezvoltă parteneriate public-private pentru regenerarea urbană prin cultură. Recent, aU semnat un nou acord pentru granturi EeA, care va finanța noi infrastructuri culturale (teatre, case de cultură, muzee, biblioteci).

Acesta a anunțat că vor lansa apeluri pentru proiecte de tehnologie culturală, cu granturi de până la 300.000 de euro, în special pentru sectorul privat, care în prezent are acces limitat la finanțare oficială și negociază pentru a obține 100 de milioane de euro pentru aceste inițiative, asigurând suport pentru infrastructura culturală și proiectele inovatoare.

keyboard_arrow_up